Domov / Novice / PODALJŠANJE KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KJŠ

PODALJŠANJE KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA ORGANE KJŠ

Izvršni odbor Kluba jeseniških študentov na podlagi 6. člena Pravilnika o volitvah v organe KJŠ podaljšuje kandidacijski postopek v organe KJŠ. Volilno pravico imajo le člani, ki imajo status študenta in so v študijskem letu 2018/2019 podaljšali članstvo.

Prosta mesta so:

  • Mesto člana izvršnega odbora, pristojnega za šport
  • Mesto člana izvršnega odbora, pristojnega za turizem

Kandidacijski postopek začne teči 19.11.2018 in traja 3 (tri) dni, do vključno 21.11.2018 (velja poštni žig). Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub jeseniških študentov, Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice s pripisom »Kandidatura«. Volitve bodo potekale v soboto,01.12.2018, na 24. občnem zboru Kluba jeseniških študentov v skupni mladinski dvorani na Ulici Viktorja Kejžarja 22.

Nekaj splošnih podatkov:

V organe KJŠ lahko kandidirajo vsi redni člani KJŠ, ki še niso dopolnili šestindvajset (26) let, razen če je za posamezno funkcijo določeno drugače. Kandidati morajo biti v KJŠ včlanjeni vsaj eno (1) leto pred volitvami. Kandidati za organe KJŠ tudi ne smejo biti v izvršilnem organu politične stranke.
Kandidati morajo dobro poznati Statut KJŠ in druge akte KJŠ, ki so na voljo na spletni strani KJŠ ter v prostorih KJŠ v času uradnih ur. Kandidati za izvršni odbor KJŠ morajo biti pred vložitvijo kandidature dejavni v okviru KJŠ, poznati delo in organizacijo KJŠ.

Kandidatura mora vsebovati:

  • ime, priimek in naslov stalnega prebivališča kandidata,
  • originalno potrdilo o šolanju ali kopijo študentske izkaznice, ki izkazuje status študenta v tekočem študijskem letu,
  • datum in kraj rojstva kandidata,
  • številko kandidatove članske izkaznice,
  • opis dotedanjih aktivnosti v KJŠ-ju (predlogi projektov, organizacija ali soorganizacija projektov itd.),
  • jasno navedeno funkcijo v izvršnem odboru oz. mesto v drugem organu KJŠ, za katerega član kandidira,
  • kandidatura za izvršni odbor mora vsebovati tudi okvirni program dela za funkcijo, ki je predmet kandidature, v naslednjem mandatnem obdobju.

 

Vsak član KJŠ lahko kandidira le za eno funkcijo v organih KJŠ. Vsa dodatna vprašanja lahko zastavite na tel. 040/599-911 (Špela) oziroma na e-naslov: info@kjs-klub.si

Poglej tudi

Volitve za svetnika v svet Zveze ŠKIS in svet ŠOLS

Spoštovani, izvršni odbor Kluba jeseniških študentov razpisuje volitve za svetnika v svet Zveze ŠKIS in …