Domov / Novice / Razpis kandidacijskega postopka in volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba jeseniških študentov

Razpis kandidacijskega postopka in volitve svetnika Sveta ŠOLS Kluba jeseniških študentov

Izvršni odbor Kluba jeseniških študentov na podlagi 25. člena Statuta KJŠ in Pravilnika o volitvah v organe KJŠ, dne 17. 07. 2017 razpisuje kandidacijski postopek in volitve Svetnika Sveta ŠOLS Kluba jeseniških študentov. Volilno pravico imajo le člani, ki imajo status študenta in so v študijskem letu 2016/2017 podaljšali članstvo.

Prosto mesto:
– Svetnik Sveta ŠOLS (združljiva funkcija z ostalimi)

Kandidacijski postopek začne teči v torek, 18.07.2017 in traja 10 (deset) dni, do vključno četrtka, 27.07.2017 (velja poštni žig). Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub jeseniških študentov, Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice s pripisom »Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS«.

Volitve bodo potekale v nedeljo, 30.07.2017 na 393. redni seji Izvršnega odbora KJŠ na Kejžarjevi 22, 4270 Jesenice.

Nekaj splošnih podatkov:
Za svetnika Sveta ŠOLS lahko kandidirajo vsi redni člani KJŠ, ki imajo status študenta za tekoče leto. Kandidati za organe KJŠ ne smejo biti v izvršilnem organu politične stranke ali njenega podmladka.
Kandidati morajo dobro poznati Statut KJŠ in druge akte KJŠ, ki so na voljo na spletni strani KJŠ ter v prostorih KJŠ v času uradnih ur.

Kandidatura za svetnika mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– telefonsko številko,
– številko kandidatove članske izkaznice,
– letnik in smer študija,
– Izpolnjen obrazec za kandidaturo Sveta ŠOLS (priložen v prilogi),
– izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa stranke ali njenega podmladka,
– originalno potrdilo o šolanju, ki izkazuje status študenta v tekočem študijskem letu.
– lastnoročni podpis kandidata pod kandidaturo.

VSA DODATNA VPRAŠANJA LAHKO ZASTAVITE NA TEL. 040 599 911 (Špela) OZIROMA NA E-NASLOV: info@kjs-klub.si

Nejc Ravnikar, predsednik KJŠ
Kandidatura_obrazec_svetnik_SOLS

Poglej tudi

KJŠ karaoke

KAJ? ————-> Karaoke! 😀 KDAJ? ———–> sobota, 21.4.2018 – od 20:00 naprej KJE? ————-> KJŠ …