Domov / Novice / RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA IN VOLITVE SVETNIKA SVETA ŠOLS

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA IN VOLITVE SVETNIKA SVETA ŠOLS

Izvršni odbor Kluba jeseniških študentov na podlagi 25. člena Statuta KJŠ in Pravilnika o volitvah v organe KJŠ, dne 02. 10. 2018 razpisuje kandidacijski postopek in volitve Svetnika Sveta ŠOLS Kluba jeseniških študentov. Volilno pravico imajo le člani, ki imajo status študenta in so v študijskem letu 2018/2019 podaljšali članstvo.

Prosto mesto:

–          Svetnik Sveta ŠOLS (združljiva funkcija z ostalimi)

Kandidacijski postopek začne teči v sredo, 03.10.2018 in traja 10 (deset) dni, do vključno petka, 12.10.2018 (velja poštni žig). Kandidature pošljite priporočeno na naslov: Klub jeseniških študentov, Ulica Viktorja Kejžarja 22, 4270 Jesenice s pripisom »Kandidatura za svetnika Sveta ŠOLS«.

Volitve bodo potekale v soboto, 27.10.2018 ob 19.00 na 422. redni seji Izvršnega odbora KJŠ na Kejžarjevi 22, 4270 Jesenice (sejna soba KJŠ).

Nekaj splošnih podatkov:

Za svetnika Sveta ŠOLS lahko kandidirajo vsi redni člani KJŠ, ki imajo status študenta za tekoče leto. Kandidati za organe KJŠ ne smejo biti v izvršilnem organu politične stranke ali njenega podmladka.

Kandidati morajo dobro poznati Statut KJŠ in druge akte KJŠ, ki so na voljo na spletni strani KJŠ ter v prostorih KJŠ v času uradnih ur.

Kandidatura za svetnika mora vsebovati:
– ime, priimek in naslov stalnega prebivališča kandidata,

– datum in kraj rojstva kandidata,

– telefonsko številko,

– številko kandidatove članske izkaznice,

– letnik in smer študija,

– izpolnjen obrazec za kandidaturo Sveta ŠOLS (priložen v prilogi),

– izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa stranke ali njenega podmladka,

originalno potrdilo o šolanju, ki izkazuje status študenta v tekočem študijskem letu,

– lastnoročni podpis kandidata pod kandidaturo.

VSA DODATNA VPRAŠANJA LAHKO ZASTAVITE NA TEL. 040 599 911 (Špela) OZIROMA NA E-NASLOV: info@kjs-klub.si.

Nejc Ravnikar, predsednik KJŠ

Priloga:

Kandidatura_obrazec_svetnik_ŠOLS

Poglej tudi

Pohod z baklami

📢POZOR📢 Po letih premlevanja, dogovarjanja in načrtovanja smo se odločili, da je napočil čas za… …