Domov / Statut KJŠ

Statut KJŠ

Spodaj si lahko ogledate statut KJŠ-ja in pravilnike, ki so potrebni za delovanje Kluba jeseniških študentov

Statut -11.4.2020

Statut KJŠ, scan
Pravilnik o delu Izvršnega odbora

Pravilnik o delu izvršnega odbora (podpisan in ožigosan)
Pravilnik o delu disciplinske komisije
Pravilnik o delu nadzornega odbora
Pravilnik o delovanju dijaškega odbora
Pravilnik o članstvu KJŠ
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov KJŠ
Pravilnik o volitvah v organe
Pravilnik o finančnem poslovanju
Pravilnik o blagajniškem poslovanju
Pravilnik o honorarjih

Pravilnik o nabavi ŠOLS

Pravilnik o honorarjih (podpisan in ožigosan)
Katalog informacij javnega značaja