Domov / Zapisniki sej

Zapisniki sej

Spodaj si lahko ogledate zapisnike sej izvršnega odbora KJŠ-ja in zapisnik seje občnega zbora, na kateri so bili potrjeni aktualni pravilniki in statut:

ZAPISNIK 429. seja IO

ZAPISNIK 428. seja IO

ZAPISNIK 427. seja IO

ZAPISNIK 426. seja IO

ZAPISNIK 425. seja IO

ZAPISNIK 24. redni občni zbor

Zapisnik 24. rednega občnega zbora KJŠ (podpisan in ožigosan)